Contop Paparan iBIZ menggunakan Smartphone

Contoh paparan sistem iBIZ menggunakan Smartphone. Sila pastikan link app iBIZ menggunakan browser Chrome. Sistem iBIZ dibina untuk disesuaikan dengan ...
Read More

Cara Rekod TOTAL Jualan Dari Kaunter (POS System)

Sistem POS merujuk kepada sistem jualan runcit (kaunter). Sistem POS dan Sistem Akaun adalah dua sistem berbeza, Biasanya jarang sistem ...
Read More

Tips Untuk Permula iBIZCount

Bagi pengguna yang tiada asas akaun saya cadangkan untuk bermula dari modul Bil dan Stok.Dua modul ini lebih mudah untuk ...
Read More

Cara Masukkan Item

Inventory > Stock MasterWajib masukkan maklumat Berikut;Code (auto jika kosongkan)Name (masukkan nama barang tersebut. Tips: yang mudah untuk buat carian ...
Read More

Cara Masukkan Item IBIZCOUNT

Langkah ini bagi memasukkan maklumat item yang menjadi barangan atau perkhidmatan dalam urusniaga ...
Read More