Contop Paparan iBIZ menggunakan Smartphone

Contoh paparan sistem iBIZ menggunakan Smartphone. Sila pastikan link app iBIZ menggunakan browser Chrome.

Sistem iBIZ dibina untuk disesuaikan dengan pelbagai paparan iaitu Komputer windows, Mac, Iphone, Ipad, Tablet dan lain lain device yang menyokong aplikasi Chrome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *