Cara Masukkan Item

Inventory > Stock Master Wajib masukkan maklumat Berikut; Code (auto jika kosongkan) Name (masukkan nama barang tersebut. Tips: yang mudah untuk buat carian jika nama terlalu panjang.) Category (pilih kategori di sini. Penting sebab kat sini yang menyebabkan data jualan dan belian masuk ke Accounting. Jika hanya guna Category : General, sistem akan auto masukkan) …